Kvalitetscertifikat

 

Vi är certifierade enligt ISO 9001 sedan 2006ISO 9001 certifikat Tappex

Vår verksamhet är beroende av nöjda kunder, medarbetare och ägare. Genom kvalitetsmedvetenhet och ständiga förbättringar strävar vi bland annat efter att:

  • Ha ett öppet och konstruktivt samarbete för att ge kunderna de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna
  • Tillhandahålla produkter som uppfyller kundernas behov
  • Vara kompetenta problemlösare redan under utvecklingsfasen
  • Leverera efter kundens önskemål med hög leveranssäkerhet

Certifikat 9001