Kvalitetscertifikat

 

Vi är certifierade enligt ISO 9001 sedan 2006

Vår verksamhet är beroende av nöjda kunder, medarbetare och ägare. Genom kvalitetsmedvetenhet och ständiga förbättringar strävar vi bland annat efter att:

  • Ha ett öppet och konstruktivt samarbete för att ge kunderna de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna
  • Tillhandahålla produkter som uppfyller kundernas behov
  • Vara kompetenta problemlösare redan under utvecklingsfasen
  • Leverera efter kundens önskemål med hög leveranssäkerhet

Certifikat 9001:2015