Du har 0 varuprover i varukorgen
START / Tappex satsar på personalen

Tappex satsar på personalen

Bild och text kommer från Nercia.

På Tappex Sweden i Örebro jobbar 15 anställda i olika roller med produkter som återfinns i allt från små kretskort till stora flygplan. Företaget har funnits sedan många år tillbaka och två av de anställda – Caroline Eriksson och Erik Martinsson, har jobbat på företaget i drygt 30 år vardera. Båda två har haft möjligheten att testa på olika roller i företaget och under åren vuxit tillsammans med Tappex. Halvvägs igenom personalens första utbildningsinsats är båda två överens om att det har blivit mer plats för förståelse och positiv feedback bland de anställda.

Syftet med utbildningsinsatsen
Grunden för hög omsättning och lyckade resultat har enligt Tappex Vd Tom Ranta, alltid funnits. Men samtidigt har det varit något som saknas berättar han.

– Resultaten har funnits men jag ser att vi har kapaciteten att nå längre och högre. Men vi har behövt börja ändra på våra gamla vanor och beteenden, berättar Tom Ranta, Vd för Tappex Sverige.

Den företagsanpassade utbildningen inom medarbetarskap har tagits fram av Nercias projektledare Johanna Almeen och utbildaren Sarah Holmqvist. Målet med utbildningen har varit att skapa plats för en bättre kommunikation och feedback mellan varandra och samtidigt förståelse för allas yrkesroller och lika värde.

Caroline och Erik, är båda överens om att satsningen på att utveckla medarbetarskapet har varit väldigt bra för stämningen och känslan på företaget.

– Utbildningen har fokuserat på hur vi kommunicerar internt med varandra och inte utåt med våra kunder. Det är vi annars ganska bra på, men internt har vi varit något sämre på det interna. Vi har fått ökad förståelse för varandras roller och vet bättre hur vi ska bemöta varandra nu, berättar Erik som jobbar med kundsupport.

– Bara en sådan sak som att få öva på att lyssna på varandra, i stället för att höra. Det är ett stort lyft, fortsätter Caroline.

Startskottet för ökat välmående bland personalen
Tom berättar att detta är den första utbildningsinsatsen för sin personal och till och med kanske startskottet på något större. Inför beslutet att välja Nercia, hade han kontakt med flera olika utbildningsleverantörer och ventilerade företagets behov. Vid det inledande mötet med Johanna, fick han en positiv bild av Nercias förmåga att anpassa utbildningens upplägg och skräddarsy den för att främja utveckling bland personalen. I samband med det mötet fick han också träffa Sarah som Johanna tyckte skulle vara en bra match för Tappex

– Sarah är en underbar person och utbildare och har verkligen lyssnat till vad vi har haft för behov på Tappex, berättar Tom.

Utbildningen har utformats med utgångspunkt i medarbetarnas individuella handlingsplaner, där de har haft möjlighet att bidra med sina åsikter, identifiera problemområden och uttrycka sina egna tankar om de områden där de önskar utveckla sig. Under kursens gång har handlingsplanerna kontinuerligt reviderats och anpassats i takt med att man utforskat olika ämnen och nått framsteg.

Vi har deltagit i möten både som en helgrupp och i uppdelade mindre grupper, och denna varierade struktur har visat sig vara mycket givande. Handlingsplanerna har skapats med fokus på de specifika utvecklingsbehoven inom varje grupp. Våra aktiviteter har varierat från djupgående diskussioner i mindre grupper till olika kommunikationsövningar och övningar i att ge positiv feedback, bland annat. Denna blandning av allvar och lättsamhet har skapat en trygg och öppen miljö där vi har kunnat dela våra tankar och känslor. Stor eloge till dem som har vågat öppna upp sina hjärtan och dela sig själva under våra utbildningstillfällen, berättar Caroline.

Sarah har bidragit till en trygg miljö och gett oss möjlighet att prata till punkt när vi berättar om våra tankar kring vårt medarbetarskap och vad vi tycker och tänker är viktigt för oss, fortsätter Erik.

Mellan utbildningstillfällena har personalen underhållit och tränat på vissa saker som Sarah gett dom i hemläxa.

Eftersom det är lätt att falla in i gamla vanor så är detta ett jättebra sätt att hålla i gång mellan utbildningstillfällena. Ibland har vi setts i våra grupper och gjort vissa övningar som Sarah skickat med och ibland har det varit tillsammans på företaget, berättar Caroline.

Personalens välmående skapar resultat
Tom har en tydlig inriktning på var han vill leda företaget och enligt honom verkar Tappex vara på god väg att nå deras uppsatta mål. Han är också tydlig med att personalens välmående är en stor framgångsfaktor.

Mår våra anställda bra, får vi bra resultat. Vi har tagit flera steg mot att jobba mer hållbart och mot samma mål. Innan denna utbildningsinsats har vi fokuserat på strategiarbetet och satt upp tydliga riktlinjer och mål med vad vi vill med företaget. Nu var det dags att lägga mer fokus på vår personal i Örebro, berättar Tom.

Från början har feedback inte varit en naturlig del i vårt arbete. Utvecklingen som skett under de senaste åren är mycket på grund av Toms engagemang att få personalen att utvecklas och må bra. Nu finns det uttalade mål, en gemensam vision och spännande saker hela tiden, berättar Caroline.

Det är en gladare stämning på företaget nu, avslutar Erik.

Avslutningsvis har satsningen på att utveckla medarbetarskapet på Tappex visat sig vara en betydelsefull resa. Genom att främja bättre kommunikation, ökad förståelse och positiv feedback inom organisationen har företaget redan upplevt en förändring i stämningen och känslan på arbetsplatsen. Resultaten hittills tyder på en ljus framtid för företaget, där personalens välmående och engagemang spelar en central roll i att uppnå deras mål och visioner. Med fler utbildningstillfällen kvar ser framtiden lovande ut för Caroline, Erik och resten av Tappex personal.

Nu stärker vi vår närvaro och service för dig i sydvästra Sverige!

Vår nya säljare Mathias Berheim kommer med sin tekniska kompetens snabbt hjälpa dig att hitta rätt produkt och rätt lösning.Slå honom en signal redan idag, om du har några funderingar.

Läs mer
Tappex satsar på personalen

Satsning på personalens medarbetarskap gör plats för mer glädje och förståelse på Tappex Sweden.

Läs mer
Den 18-20 december inventerar vi!

Den 18-20 december har vi stängt för utleveranser på grund av inventering.  Ni når oss som vanligt på telefon och e-post.

Läs mer