Benämning d L Gänga Min. grepp Max. grepp Material Info
M4 HUKO-20 FZB 6.0 11.0 M4 0.5 3.0 FZB
M5 HUKO-30 FZB 7.0 14.0 M5 0.5 3.0 FZB
M5 HUKO-55 FZB 7.0 16.5 M5 3.0 5.0 FZB
M6 HUKO-30 FZB 9.0 16.0 M6 0.5 3.0 FZB
M6 HUKO-55 FZB 9.0 18.5 M6 3.0 5.0 FZB
M8 HUKO-30 FZB 11.0 18.0 M8 0.5 3.0 FZB
M8 HUKO-55 FZB 11.0 20.5 M8 3.0 5.0 FZB
M10 HSKO-35 FZB 13.0 23.0 M10 0.8 3.5 FZB
M10 HSKO-60 FZB 13.0 25.5 M10 3.5 6.0 FZB
M4 HUKO-20 A4 6.0 11.0 M4 0.5 2.0 A4
M5 HUKO-30 A4 7.0 12.0 M5 0.5 3.0 A4
M6 HUKO-30 A4 9.0 14.5 M6 0.5 3.0 A4
M6 HUKO-50 A4 9.0 16.5 M6 3.0 5.0 A4
M8 HUKO-30 A4 11.0 16.0 M8 0.5 3.0 A4
M8 HUKO-55 A4 11.0 18.5 M8 3.0 5.5 A4
M10 HSKO-35 A4 13.0 21.0 M10 0.8 3.5 A4
M10 HSKO-60 A4 13.0 23.5 M10 3.5 6.0 A4
M10 HSKO-60 A2 13.0 23.5 M10 3.5 6.0 A2
M4 HUKO-20 A2 6.0 11.0 M4 0.5 2.0 A2
M5 HUKO-30 A2 7.0 12.0 M5 0.5 3.0 A2
M5 HUKO-50 A2 7.0 14.0 M5 3.0 5.0 A2
M6 HUKO-30 A2 9.0 14.5 M6 0.5 3.0 A2
M6 HUKO-50 A2 9.0 16.5 M6 3.0 5.0 A2
M6 HUKO-70 A2 9.0 18.5 M6 5.0 7.0 A2
M8 HUKO-30 A2 11.0 16.0 M8 0.5 3.0 A2
M8 HUKO-55 A2 11.0 18.5 M8 3.0 5.5 A2
M10 HSKO-35 A2 13.0 21.0 M10 0.8 3.5 A2