Benämning D dk L Min. grepp Max. grepp Material Info
4.8×21 TAL/AL D 4.8 9.5 21.0 13.0 16.0 AL/AL
4.8×25 TAL/AL D 4.8 9.5 25.0 16.0 20.0 AL/AL
3.2×6.5 TAL/AL D 3.2 6.0 6.5 0.5 2.0 AL/AL
3.2×8 TAL/AL D 3.2 6.0 8.0 2.0 3.5 AL/AL
3.2×9.5 TAL/AL D 3.2 6.0 9.5 3.5 5.0 AL/AL
3.2×10.7 TAL/AL D 3.2 6.0 10.7 5.0 6.5 AL/AL
3.2×12.7 TAL/AL D 3.2 6.0 12.7 6.5 8.0 AL/AL
4.0×8 TAL/AL D 4.0 8.0 8.0 1.0 3.5 AL/AL
4.0×9.5 TAL/AL D 4.0 8.0 9.5 3.5 4.5 AL/AL
4.0×11 TAL/AL D 4.0 8.0 11.0 4.5 6.5 AL/AL
4.0×12.7 TAL/AL D 4.0 8.0 12.7 6.5 8.0 AL/AL
4.0×15 TAL/AL D 4.0 8.0 15.0 8.0 10.5 AL/AL
4.8×8 TAL/AL D 4.8 9.5 8.0 1.0 3.0 AL/AL
4.8×9.5 TAL/AL D 4.8 9.5 9.5 3.0 4.5 AL/AL
4.8×11 TAL/AL D 4.8 9.5 11.0 4.5 6.0 AL/AL
4.8×12.5 TAL/AL D 4.8 9.5 12.5 6.0 7.5 AL/AL
4.8×14 TAL/AL D 4.8 9.5 14.0 7.5 9.0 AL/AL
4.8×16 TAL/AL D 4.8 9.5 16.0 9.0 11.0 AL/AL
4.8×18 TAL/AL D 4.8 9.5 18.0 11.0 13.0 AL/AL
4.0×15 TAL/A2 D 4.0 8.0 15.0 8.0 10.5 AL/A2
4.8×8 TAL/A2 D 4.8 9.0 8.0 1.0 3.0 AL/A2
4.8×9.5 TAL/A2 D 4.8 9.0 9.5 3.0 4.5 AL/A2
4.8×11 TAL/A2 D 4.8 9.0 11.0 4.5 6.0 AL/A2
4.8×12.5 TAL/A2 D 4.8 9.0 12.5 6.0 7.5 AL/A2
4.8×14 TAL/A2 D 4.8 9.0 14.0 7.5 9.0 AL/A2
4.8×16 TAL/A2 D 4.8 9.0 16.0 9.0 11.0 AL/A2
4.8×18 TAL/A2 D 4.8 9.0 18.0 11.0 13.0 AL/A2
4.8×21 TAL/A2 D 4.8 9.0 21.0 13.0 16.0 AL/A2
4.8×25 TAL/A2 D 4.8 9.0 25.0 16.0 20.0 AL/A2
3.2×12 TA2/A1 LF10 3.2 10.0 12.0 5.0 7.0 A2/A1
4.0×6 TA2/A1 LF12 4.0 12.0 6.0 0.5 1.5 A2/A1
4.0×8 TA2/A1 LF12 4.0 12.0 8.0 1.5 3.0 A2/A1
4.0×10 TA2/A1 LF12 4.0 12.0 10.0 3.0 5.0 A2/A1
4.0×12 TA2/A1 LF12 4.0 12.0 12.0 5.0 6.5 A2/A1
4.0×15 TA2/A1 LF12 4.0 12.0 15.0 6.5 10.5 A2/A1
4.8×8 TA2/A1 LF14 4.8 14.0 8.0 1.0 3.0 A2/A1
4.8×9.5 TA2/A1 LF14 4.8 14.0 9.5 3.0 4.5 A2/A1
4.8×12 TA2/A1 LF14 4.8 14.0 12.0 4.5 6.0 A2/A1
4.8×16 TA2/A1 LF14 4.8 14.0 16.0 6.0 10.5 A2/A1
4.8×20 TA2/A1 LF14 4.8 14.0 20.0 10.5 14.0 A2/A1
3.2×6.5 TAL/A2 D 3.2 6.0 6.5 0.5 2.0 AL/A2
3.2×8 TAL/A2 D 3.2 6.0 8.0 2.0 3.5 AL/A2
3.2×9.5 TAL/A2 D 3.2 6.0 9.5 3.5 5.0 AL/A2
3.2×10.7 TAL/A2 D 3.2 6.0 10.7 5.0 6.5 AL/A2
3.2×12.5 TAL/A2 D 3.2 6.0 12.5 6.5 8.0 AL/A2
4.0×8 TAL/A2 D 4.0 8.0 8.0 1.0 3.5 AL/A2
4.0×9.5 TAL/A2 D 4.0 8.0 9.5 3.5 4.5 AL/A2
4.0×11 TAL/A2 D 4.0 8.0 11.0 4.5 6.5 AL/A2
4.0×12.5 TAL/A2 D 4.0 8.0 12.5 6.5 8.0 AL/A2
4.8×9.5 TST/ST LF14 4.8 14.0 9.5 3.0 4.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×12 TST/ST LF14 4.8 14.0 12.0 4.5 6.0 Stål FZB/Stål FZB
4.8×16 TST/ST LF14 4.8 14.0 16.0 6.0 10.5 Stål FZB/Stål FZB
3.2×6 TA2/A1 D 3.2 6.0 6.0 0.5 1.5 A2/A1
3.2×8 TA2/A1 D 3.2 6.0 8.0 1.5 3.0 A2/A1
3.2×9.5 TA2/A1 D 3.2 6.0 9.5 3.0 5.0 A2/A1
3.2×12 TA2/A1 D 3.2 6.0 12.0 5.0 7.0 A2/A1
4.0×6 TA2/A1 D 4.0 8.0 6.0 0.5 1.5 A2/A1
4.0×8 TA2/A1 D 4.0 8.0 8.0 1.5 3.0 A2/A1
4.0×10 TA2/A1 D 4.0 8.0 10.0 3.0 5.0 A2/A1
4.0×12 TA2/A1 D 4.0 8.0 12.0 5.0 6.5 A2/A1
4.0×15 TA2/A1 D 4.0 8.0 15.0 6.5 10.5 A2/A1
4.8×8 TA2/A1 D 4.8 9.5 8.0 1.0 3.0 A2/A1
4.8×9.5 TA2/A1 D 4.8 9.5 9.5 3.0 4.5 A2/A1
4.8×12 TA2/A1 D 4.8 9.5 12.0 4.5 6.0 A2/A1
4.8×16 TA2/A1 D 4.8 9.5 16.0 6.0 10.5 A2/A1
4.8×20 TA2/A1 D 4.8 9.5 20.0 10.5 14.0 A2/A1
3.2×6 TA2/A1 LF10 3.2 10.0 6.0 0.5 1.5 A2/A1
3.2×8 TA2/A1 LF10 3.2 10.0 8.0 1.5 3.0 A2/A1
3.2×9.5 TA2/A1 LF10 3.2 10.0 9.5 3.0 5.0 A2/A1
3.2×12 TST/ST D 3.2 6.0 12.0 5.0 6.5 Stål FZB/Stål FZB
4.0×6 TST/ST D 4.0 8.0 6.0 0.5 1.5 Stål FZB/Stål FZB
4.0×8 TST/ST D 4.0 8.0 8.0 1.5 3.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×10 TST/ST D 4.0 8.0 10.0 3.0 5.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×12 TST/ST D 4.0 8.0 12.0 5.0 6.5 Stål FZB/Stål FZB
4.0×15 TST/ST D 4.0 8.0 15.0 6.5 10.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×8 TST/ST D 4.8 9.5 8.0 1.0 3.0 Stål FZB/Stål FZB
4.8×9.5 TST/ST D 4.8 9.5 9.5 3.0 4.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×12 TST/ST D 4.8 9.5 12.0 4.5 6.0 Stål FZB/Stål FZB
4.8×16 TST/ST D 4.8 9.5 16.0 6.0 10.5 Stål FZB/Stål FZB
3.2×6 TST/ST LF10 3.2 10.0 6.0 0.5 1.5 Stål FZB/Stål FZB
3.2×8 TST/ST LF10 3.2 10.0 8.0 1.5 3.0 Stål FZB/Stål FZB
3.2×9.5 TST/ST LF10 3.2 10.0 9.5 3.0 5.0 Stål FZB/Stål FZB
3.2×12 TST/ST LF10 3.2 10.0 12.0 5.0 6.5 Stål FZB/Stål FZB
4.0×6 TST/ST LF12 4.0 12.0 6.0 0.5 1.5 Stål FZB/Stål FZB
4.0×8 TST/ST LF12 4.0 12.0 8.0 1.5 3.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×10 TST/ST LF12 4.0 12.0 10.0 3.0 5.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×12 TST/ST LF12 4.0 12.0 12.0 5.0 6.5 Stål FZB/Stål FZB
4.0×15 TST/ST LF12 4.0 12.0 15.0 6.5 10.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×8 TST/ST LF14 4.8 14.0 8.0 1.0 3.0 Stål FZB/Stål FZB
4.8×21 TAL/ST D 4.8 9.0 21.0 13.0 16.0 AL/Stål FZB
4.8×25 TAL/ST D 4.8 9.0 25.0 16.0 20.0 AL/Stål FZB
6.4×12.5 TAL/ST D 6.4 12.7 12.5 4.0 6.0 AL/Stål FZB
6.4×16 TAL/ST D 6.4 12.7 16.0 6.0 8.0 AL/Stål FZB
3.2×6 TST/ST D 3.2 6.0 6.0 0.5 1.5 Stål FZB/Stål FZB
3.2×8 TST/ST D 3.2 6.0 8.0 1.5 3.0 Stål FZB/Stål FZB
3.2×9.5 TST/ST D 3.2 6.0 9.5 3.0 5.0 Stål FZB/Stål FZB
3.2×6.5 TAL/ST D 3.2 6.0 6.5 0.5 2.0 AL/Stål FZB
3.2×8 TAL/ST D 3.2 6.0 8.0 2.0 3.5 AL/Stål FZB
3.2×9.5 TAL/ST D 3.2 6.0 9.5 3.5 5.0 AL/Stål FZB
3.2×10.7 TAL/ST D 3.2 6.0 10.7 5.0 6.5 AL/Stål FZB
3.2×12.5 TAL/ST D 3.2 6.0 12.5 6.5 8.0 AL/Stål FZB
4.0×8 TAL/ST D 4.0 8.0 8.0 1.0 3.5 AL/Stål FZB
4.0×9.5 TAL/ST D 4.0 8.0 9.5 3.5 4.5 AL/Stål FZB
4.0×11 TAL/ST D 4.0 8.0 11.0 4.5 6.5 AL/Stål FZB
4.0×12.5 TAL/ST D 4.0 8.0 12.5 6.5 8.0 AL/Stål FZB
4.0×15 TAL/ST D 4.0 8.0 15.0 8.0 10.5 AL/Stål FZB
4.8×8 TAL/ST D 4.8 9.0 8.0 1.0 3.0 AL/Stål FZB
4.8×9.5 TAL/ST D 4.8 9.0 9.5 3.0 4.5 AL/Stål FZB
4.8×11 TAL/ST D 4.8 9.0 11.0 4.5 6.0 AL/Stål FZB
4.8×12.5 TAL/ST D 4.8 9.0 12.5 6.0 7.5 AL/Stål FZB
4.8×14 TAL/ST D 4.8 9.0 14.0 7.5 9.0 AL/Stål FZB
4.8×16 TAL/ST D 4.8 9.0 16.0 9.0 11.0 AL/Stål FZB
4.8×18 TAL/ST D 4.8 9.0 18.0 11.0 13.0 AL/Stål FZB