Benämning D dk L Min. grepp Max. grepp Material Info
3.2×7.5 TAL/AL C 3.2 6.0 7.5 1.5 3.5 AL/AL
3.2×9 TAL/AL C 3.2 6.0 9.0 3.5 4.5 AL/AL
3.2×10.5 TAL/AL C 3.2 6.0 10.5 4.5 6.5 AL/AL
4.0×9.5 TAL/ALC 4.0 7.5 9.5 2.0 5.0 AL/AL
4.0×11 TAL/ALC 4.0 7.5 11.0 5.0 6.5 AL/AL
4.0×12.5 TAL/ALC 4.0 7.5 12.5 6.0 8.0 AL/AL
4.8×9.5 TAL/AL C 4.8 9.0 9.5 2.5 4.5 AL/AL
4.8×11 TAL/AL C 4.8 9.0 11.0 4.5 6.0 AL/AL
4.8×12.5 TAL/AL C 4.8 9.0 12.5 6.0 7.5 AL/AL
4.8×14 TAL/AL C 4.8 9.0 14.0 7.5 9.0 AL/AL
4.8×15.5 TAL/AL C 4.8 9.0 15.5 9.0 10.5 AL/AL
4.8×17 TAL/AL C 4.8 9.0 17.0 10.5 12.0 AL/AL
4.8×19 TAL/AL C 4.8 9.0 19.0 12.0 14.0 AL/AL
4.8×15.5 TAL/A2 C 4.8 9.0 15.5 9.0 10.5 AL/A2
4.8×17 TAL/A2 C 4.8 9.0 17.0 10.5 12.0 AL/A2
4.8×19 TAL/A2 C 4.8 9.0 19.0 12.0 14.0 AL/A2
3.2×7.5 TAL/A2 C 3.2 6.0 7.5 1.5 3.5 AL/A2
3.2×9 TAL/A2 C 3.2 6.0 9.0 3.5 4.5 AL/A2
3.2×10.5 TAL/A2 C 3.2 6.0 10.5 4.5 6.5 AL/A2
4.0×9.5 TAL/A2 C 4.0 7.5 9.5 2.0 5.0 AL/A2
4.0×11 TAL/A2 C 4.0 7.5 11.0 5.0 6.5 AL/A2
4.0×12.5 TAL/A2 C 4.0 7.5 12.5 6.0 8.0 AL/A2
4.8×9.5 TAL/A2 C 4.8 9.0 9.5 2.5 4.5 AL/A2
4.8×11 TAL/A2 C 4.8 9.0 11.0 4.5 6.0 AL/A2
4.8×12.5 TAL/A2 C 4.8 9.0 12.5 6.0 7.5 AL/A2
4.8×14 TAL/A2 C 4.8 9.0 14.0 7.5 9.0 AL/A2
3.2×7.5 TAL/ST C 3.2 6.0 7.5 1.5 3.5 AL/Stål FZB
3.2×9 TAL/ST C 3.2 6.0 9.0 3.5 4.5 AL/Stål FZB
3.2×10.5 TAL/ST C 3.2 6.0 10.5 4.5 6.5 AL/Stål FZB
4.0×9.5 TAL/ST C 4.0 7.5 9.5 2.0 5.0 AL/Stål FZB
4.0×11.0 TAL/ST C 4.0 7.5 11.0 5.0 6.5 AL/Stål FZB
4.0×12.5 TAL/ST C 4.0 7.5 12.5 6.0 8.0 AL/Stål FZB
4.8×9.5 TAL/ST C 4.8 9.0 9.5 2.5 4.5 AL/Stål FZB
4.8×11 TAL/ST C 4.8 9.0 11.0 4.5 6.0 AL/Stål FZB
4.8×12.5 TAL/ST C 4.8 9.0 12.5 6.0 7.5 AL/Stål FZB
4.8×14 TAL/ST C 4.8 9.0 14.0 7.5 9.0 AL/Stål FZB
4.8×15.5 TAL/ST C 4.8 9.0 15.5 9.0 10.5 AL/Stål FZB
4.8×17 TAL/ST C 4.8 9.0 17.0 10.5 12.0 AL/Stål FZB
4.8×19 TAL/ST C 4.8 9.0 19.0 12.0 14.0 AL/Stål FZB