Benämning D dk L Min. grepp Max. grepp Material Info
4.0×13.6 3AL/AL D 4.0 8.0 13.6 1.0 3.0 AL/AL
4.0×18.8 3AL/AL D 4.0 8.0 18.8 3.0 7.0 AL/AL
4.8×15.3 3AL/AL D 4.8 9.5 15.3 1.0 3.0 AL/AL
4.8×20.5 3AL/AL D 4.8 9.5 20.5 3.0 9.0 AL/AL
4.8×24.5 3AL/AL D 4.8 9.5 24.5 5.0 12.0 AL/AL