Benämning D dk L Min. grepp Max. grepp Material Info
4.8×14 AL/A2 C 4.8 9.0 14.0 7.5 9.5 AL/A2
4.8×16 AL/A2 C 4.8 9.0 16.0 9.0 11.0 AL/A2
4.8×18 AL/A2 C 4.8 9.0 18.0 11.0 13.0 AL/A2
4.8×20 AL/A2 C 4.8 9.0 20.0 13.0 15.0 AL/A2
3.2×6 AL/A2 C 3.2 6.0 6.0 0.0 3.0 AL/A2
3.2×8 AL/A2 C 3.2 6.0 8.0 3.0 5.0 AL/A2
3.2×10 AL/A2 C 3.2 6.0 10.0 5.0 7.0 AL/A2
3.2×12 AL/A2 C 3.2 6.0 12.0 7.0 9.0 AL/A2
4.0×6 AL/A2 C 4.0 7.5 6.0 0.0 2.0 AL/A2
4.0×8 AL/A2 C 4.0 7.5 8.0 2.0 4.0 AL/A2
4.0×10 AL/A2 C 4.0 7.5 10.0 4.0 6.0 AL/A2
4.0×12 AL/A2 C 4.0 7.5 12.0 6.0 8.0 AL/A2
4.8×8 AL/A2 C 4.8 9.0 8.0 0.0 3.5 AL/A2
4.8×10 AL/A2 C 4.8 9.0 10.0 3.5 5.5 AL/A2
4.8×12 AL/A2 C 4.8 9.0 12.0 5.5 7.5 AL/A2
4.8×20 A2/A2 C 4.8 9.0 20.0 13.0 15.0 A2/A2
3.2×6 A2/A2 C 3.2 6.0 6.0 0.0 3.0 A2/A2
3.2×8 A2/A2 C 3.2 6.0 8.0 3.0 5.0 A2/A2
3.2×10 A2/A2 C 3.2 6.0 10.0 5.0 7.0 A2/A2
3.2×12 A2/A2 C 3.2 6.0 12.0 7.0 9.0 A2/A2
4.0×6 A2/A2 C 4.0 7.5 6.0 0.0 2.0 A2/A2
4.0×8 A2/A2 C 4.0 7.5 8.0 2.0 4.0 A2/A2
4.0×10 A2/A2 C 4.0 7.5 10.0 4.0 6.0 A2/A2
4.0×12 A2/A2 C 4.0 7.5 12.0 6.0 8.0 A2/A2
4.0×13 A2/A2 C 4.0 7.5 13.0 7.0 9.0 A2/A2
4.0×14 A2/A2 C 4.0 7.5 14.0 8.0 10.0 A2/A2
4.0×16 A2/A2 C 4.0 7.5 16.0 10.0 12.0 A2/A2
4.0×18 A2/A2 C 4.0 7.5 18.0 12.0 14.0 A2/A2
4.8×8 A2/A2 C 4.8 9.0 8.0 0.0 3.5 A2/A2
4.8×10 A2/A2 C 4.8 9.0 10.0 3.5 5.5 A2/A2
4.8×12 A2/A2 C 4.8 9.0 12.0 5.5 7.5 A2/A2
4.8×14 A2/A2 C 4.8 9.0 14.0 7.5 9.5 A2/A2
4.8×16 A2/A2 C 4.8 9.0 16.0 9.0 11.0 A2/A2
4.8×18 A2/A2 C 4.8 9.0 18.0 11.0 13.0 A2/A2
4.8×12 ST/ST C 4.8 9.0 12.0 5.5 7.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×14 ST/ST C 4.8 9.0 14.0 7.5 9.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×16 ST/ST C 4.8 9.0 16.0 9.0 11.0 Stål FZB/Stål FZB
4.8×18 ST/ST C 4.8 9.0 18.0 11.0 13.0 Stål FZB/Stål FZB
4.8×20 ST/ST C 4.8 9.0 20.0 13.0 15.0 Stål FZB/Stål FZB
3.0×6 ST/ST C 3.0 6.0 6.0 0.0 3.5 Stål FZB/Stål FZB
3.0×8 ST/ST C 3.0 6.0 8.0 3.5 5.5 Stål FZB/Stål FZB
3.0×10 ST/ST C 3.0 6.0 10.0 5.5 7.5 Stål FZB/Stål FZB
3.0×12 ST/ST C 3.0 6.0 12.0 7.5 9.5 Stål FZB/Stål FZB
3.2×6 ST/ST C 3.2 6.0 6.0 1.5 3.0 Stål FZB/Stål FZB
3.2×8 ST/ST C 3.2 6.0 8.0 3.0 5.0 Stål FZB/Stål FZB
3.2×10 ST/ST C 3.2 6.0 10.0 5.0 7.0 Stål FZB/Stål FZB
3.2×12 ST/ST C 3.2 6.0 12.0 7.0 9.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×6 ST/ST C 4.0 7.5 6.0 0.0 2.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×8 ST/ST C 4.0 7.5 8.0 2.0 4.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×10 ST/ST C 4.0 7.5 10.0 4.0 6.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×12 ST/ST C 4.0 7.5 12.0 6.0 8.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×14 ST/ST C 4.0 7.5 14.0 8.0 10.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×16 ST/ST C 4.0 7.5 16.0 10.0 12.0 Stål FZB/Stål FZB
4.8×8 ST/ST C 4.8 9.0 8.0 2.0 3.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×10 ST/ST C 4.8 9.0 10.0 3.5 5.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×25 AL/ST C 4.8 9.0 25.0 17.0 20.0 AL/Stål FZB
5.0×8 AL/ST C 5.0 9.0 8.0 0.0 3.5 AL/Stål FZB
5.0×10 AL/ST C 5.0 9.0 10.0 3.5 5.5 AL/Stål FZB
5.0×12 AL/ST C 5.0 9.0 12.0 5.5 7.5 AL/Stål FZB
5.0×14 AL/ST C 5.0 9.0 14.0 7.5 9.5 AL/Stål FZB
5.0×16 AL/ST C 5.0 9.0 16.0 9.0 11.0 AL/Stål FZB
5.0×18 AL/ST C 5.0 9.0 18.0 11.0 13.0 AL/Stål FZB
5.0×20 AL/ST C 5.0 9.0 20.0 13.0 15.0 AL/Stål FZB
5.0×25 AL/ST C 5.0 9.0 25.0 15.0 20.0 AL/Stål FZB
3.0×12 AL/ST C 3.0 6.0 12.0 7.5 9.5 AL/Stål FZB
3.2×6 AL/ST C 3.2 6.0 6.0 0.0 3.0 AL/Stål FZB
3.2×8 AL/ST C 3.2 6.0 8.0 3.0 5.0 AL/Stål FZB
3.2×10 AL/ST C 3.2 6.0 10.0 5.0 7.0 AL/Stål FZB
3.2×12 AL/ST C 3.2 6.0 12.0 7.0 9.0 AL/Stål FZB
3.2×14 AL/ST C 3.2 6.0 14.0 9.0 11.0 AL/Stål FZB
4.0×6 AL/ST C 4.0 7.5 6.0 0.0 2.0 AL/Stål FZB
4.0×8 AL/ST C 4.0 7.5 8.0 2.0 4.0 AL/Stål FZB
4.0×10 AL/ST C 4.0 7.5 10.0 4.0 6.0 AL/Stål FZB
4.0×12 AL/ST C 4.0 7.5 12.0 6.0 8.0 AL/Stål FZB
4.0×14 AL/ST C 4.0 7.5 14.0 8.0 10.0 AL/Stål FZB
4.0×16 AL/ST C 4.0 7.5 16.0 10.0 12.0 AL/Stål FZB
4.8×8 AL/ST C 4.8 9.0 8.0 0.0 3.5 AL/Stål FZB
4.8×10 AL/ST C 4.8 9.0 10.0 3.5 5.5 AL/Stål FZB
4.8×12 AL/ST C 4.8 9.0 12.0 5.5 7.5 AL/Stål FZB
4.8×14 AL/ST C 4.8 9.0 14.0 7.5 9.5 AL/Stål FZB
4.8×16 AL/ST C 4.8 9.0 16.0 9.0 11.0 AL/Stål FZB
4.8×18 AL/ST C 4.8 9.0 18.0 11.0 13.0 AL/Stål FZB
4.8×20 AL/ST C 4.8 9.0 20.0 13.0 15.0 AL/Stål FZB
4.8×22 AL/ST C 4.8 9.0 22.0 15.0 17.0 AL/Stål FZB
2.4×6 AL/ST C 2.4 5.0 6.0 0.0 3.5 AL/Stål FZB
2.4×8 AL/ST C 2.4 5.0 8.0 3.5 5.5 AL/Stål FZB
2.4×10 AL/ST C 2.4 5.0 10.0 5.5 7.5 AL/Stål FZB
3.0×6 AL/ST C 3.0 6.0 6.0 0.0 3.5 AL/Stål FZB
3.0×8 AL/ST C 3.0 6.0 8.0 3.5 5.5 AL/Stål FZB
3.0×10 AL/ST C 3.0 6.0 10.0 5.5 7.5 AL/Stål FZB