Benämning D dk L Min. grepp Max. grepp Material Info
4.8×10 KPA2/A2 D 4.8 9.6 10.0 1.6 6.4 A2/A2
4.8×14 KPA2/A2 D 4.8 9.6 14.0 1.6 11.1 A2/A2
6.4×14 KPA2/A2 D 6.4 13 14.0 2.0 9.5 A2/A2
6.4×20 KPA2/A2 D 6.4 13 16.0 2.0 15.9 A2/A2
4.8×10 KPAL/AL D 4.8 9.6 10.0 1.6 6.4 AL/AL
4.8×14 KPAL/AL D 4.8 9.6 14.0 1.6 11.1 AL/AL
6.4×14 KPAL/AL D 6.4 13 14.0 2.0 9.5 AL/AL
6.4×20 KPAL/AL D 6.4 13 16.0 2.0 16.0 AL/AL
4.8×10 KPST/ST D 4.8 9.6 10.0 1.6 6.4 Stål FZB/Stål FZB
4.8×14 KPST/ST D 4.8 9.6 14.0 1.6 11.1 Stål FZB/Stål FZB
6.4×14 KPST/ST D 6.4 13 14.0 2.0 9.5 Stål FZB/Stål FZB
6.4×20 KPST/ST D 6.4 13 16.0 2.0 15.9 Stål FZB/Stål FZB