Benämning D dk L Min. grepp Max. grepp Material Info
4.8×12 KPST/ST C 4.8 8.5 12.0 3.6 7.9 Stål FZB/Stål FZB
4.8×16 KPST/ST C 4.8 8.5 16.0 3.6 12.7 Stål FZB/Stål FZB
6.4×16 KPST/ST C 6.4 10.2 16.0 5.0 11.1 Stål FZB/Stål FZB
6.4×22 KPST/ST C 6.4 10.2 22.0 5.0 17.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×12 KPA2/A2 C 4.8 8.5 12.0 3.6 7.9 A2/A2
4.8×16 KPA2/A2 C 4.8 8.5 16.0 3.6 12.7 A2/A2
6.4×16 KPA2/A2 C 6.4 10.2 16.0 5.0 11.1 A2/A2
6.4×22 KPA2/A2 C 6.4 10.2 22.0 5.0 17.5 A2/A2
4.8×12 KPAL/AL C 4.8 8.5 12.0 3.5 8.0 AL/AL
4.8×16 KPAL/AL C 4.8 8.5 16.0 3.5 12.5 AL/AL
6.4×16 KPAL/AL C 6.4 10.2 16.0 5.0 11.1 AL/AL
6.4×22 KPAL/AL C 6.4 10.2 22.0 5.0 17.5 AL/AL