Benämning D dk L Min. grepp Max. grepp Material Info
4.0×15 MA2/A2 D 4.0 8.1 15.0 6.0 9.5 A2/A2
4.8×10 MA2/A2 D 4.8 9.8 10.0 1.5 5.0 A2/A2
4.8×12 MA2/A2 D 4.8 9.8 12.0 3.0 7.0 A2/A2
4.8×15 MA2/A2 D 4.8 9.8 15.0 6.5 10.0 A2/A2
4.8×17.5 MA2/A2 D 4.8 9.8 17.5 9.0 12.5 A2/A2
3.2×7 MST/ST D 3.2 7.2 7.0 1.0 3.5 Stål FZB/Stål FZB
3.2×9 MST/ST D 3.2 7.2 9.0 2.0 5.5 Stål FZB/Stål FZB
3.2×11 MST/ST D 3.2 7.2 11.0 4.0 7.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×10.8 MST/ST D 4.0 8.1 10.8 1.5 4.5 Stål FZB/Stål FZB
4.0×12.5 MST/ST D 4.0 8.1 12.5 3.0 6.5 Stål FZB/Stål FZB
4.0×15 MST/ST D 4.0 8.1 15.0 5.5 8.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×10.2 MST/ST D 4.8 9.8 10.2 1.5 4.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×12.7 MST/ST D 4.8 9.8 12.7 3.5 7.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×13.5 MST/ST D 4.8 9.8 13.5 6.0 8.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×17.5 MST/ST D 4.8 9.8 17.5 8.0 12.0 Stål FZB/Stål FZB
3.2×8 MA2/A2 D 3.2 7.2 8.0 1.0 4.0 A2/A2
3.2×10 MA2/A2 D 3.2 7.2 10.0 3.0 6.0 A2/A2
3.2×12 MA2/A2 D 3.2 7.2 12.0 4.0 8.0 A2/A2
4.0×10 MA2/A2 D 4.0 8.1 10.0 1.5 5.0 A2/A2
4.0×12 MA2/A2 D 4.0 8.1 12.0 3.5 7.0 A2/A2
4.0×12.5 MAL/A2 LF12 4.0 12.0 12.5 4.0 9.0 AL/A2
4.0×17 MAL/A2 LF12 4.0 12.0 17.0 8.5 13.5 AL/A2
4.0×20 MAL/A2 LF12 4.0 12.0 20.0 11.5 16.5 AL/A2
4.8×10 MAL/A2 LF14 4.8 14.0 10.0 1.0 5.0 AL/A2
4.8×12.5 MAL/A2 LF14 4.8 14.0 12.5 3.0 7.5 AL/A2
4.8×15 MAL/A2 LF14 4.8 14.0 15.0 5.0 10.0 AL/A2
4.8×17 MAL/A2 LF14 4.8 14.0 17.0 7.0 12.0 AL/A2
4.8×20 MAL/A2 LF14 4.8 14.0 20.0 10.0 15.0 AL/A2
4.8×10 MAL/A2 ELF16 4.8 16.0 10.0 1.0 5.0 AL/A2
4.8×12.5 MAL/A2 ELF16 4.8 16.0 12.5 3.0 7.5 AL/A2
4.8×15 MAL/A2 ELF16 4.8 16.0 15.0 5.0 10.0 AL/A2
4.8×17 MAL/A2 ELF16 4.8 16.0 17.0 7.0 12.0 AL/A2
4.8×20 MAL/A2 ELF16 4.8 16.0 20.0 10.0 15.0 AL/A2
4.8×24.8 MAL/A2 ELF16 4.8 16.0 24.8 14.5 19.5 AL/A2
3.0×8 MAL/A2 D 3.0 6.0 8.0 0.5 5.0 AL/A2
3.0×9.5 MAL/A2 D 3.0 6.0 9.5 2.0 6.5 AL/A2
3.0×12.5 MAL/A2 D 3.0 6.0 12.5 5.0 9.5 AL/A2
3.2×8 MAL/A2 D 3.2 6.0 8.0 0.5 5.0 AL/A2
3.2×9.5 MAL/A2 D 3.2 6.0 9.5 2.0 6.5 AL/A2
3.2×12.5 MAL/A2 D 3.2 6.0 12.5 5.0 9.5 AL/A2
4.0×9.5 MAL/A2 D 4.0 8.0 9.5 1.0 6.0 AL/A2
4.0×12.5 MAL/A2 D 4.0 8.0 12.5 4.0 9.0 AL/A2
4.0×17 MAL/A2 D 4.0 8.0 17.0 8.5 13.5 AL/A2
4.8×10 MAL/A2 D 4.8 9.5 10.0 1.0 5.0 AL/A2
4.8×12.5 MAL/A2 D 4.8 9.5 12.5 3.0 7.5 AL/A2
4.8×15 MAL/A2 D 4.8 9.5 15.0 5.0 10.0 AL/A2
4.8×17 MAL/A2 D 4.8 9.5 17.0 7.0 12.0 AL/A2
4.8×20 MAL/A2 D 4.8 9.5 20.0 10.0 15.0 AL/A2
4.8×24.8 MAL/A2 D 4.8 9.5 24.8 14.5 19.5 AL/A2
3.2×8 MAL/A2 LF9.5 3.2 9.5 8.0 0.5 5.0 AL/A2
3.2×9.5 MAL/A2 LF9.5 3.2 9.5 9.5 2.0 6.5 AL/A2
3.2×12.5 MAL/A2 LF9.5 3.2 9.5 12.5 5.0 9.5 AL/A2
3.2×16 MAL/A2 LF9.5 3.2 9.5 16.0 8.5 13.0 AL/A2
4.0×9.5 MAL/A2 LF12 4.0 12.0 9.5 1.0 6.0 AL/A2
4.8×15 MAL/ST LF14 4.8 14.0 15.0 5.0 10.0 AL/Stål FZB
4.8×17 MAL/ST LF14 4.8 14.0 17.0 7.0 12.0 AL/Stål FZB
4.8×20 MAL/ST LF14 4.8 14.0 20.0 10.0 15.0 AL/Stål FZB
4.8×10 MAL/ST ELF16 4.8 16.0 10.0 1.0 5.0 AL/Stål FZB
4.8×12.5 MAL/ST ELF16 4.8 16.0 12.5 3.0 7.5 AL/Stål FZB
4.8×15 MAL/ST ELF16 4.8 16.0 15.0 5.0 10.0 AL/Stål FZB
4.8×17 MAL/ST ELF16 4.8 16.0 17.0 7.0 12.0 AL/Stål FZB
4.8×20 MAL/ST ELF16 4.8 16.0 20.0 10.0 15.0 AL/Stål FZB
4.8×24.8 MAL/ST ELF16 4.8 16.0 24.8 14.5 19.5 AL/Stål FZB
3.2×12.5 MAL/ST D 3.2 6.0 12.5 5.0 9.5 AL/Stål FZB
4.0×9.5 MAL/ST D 4.0 8.0 9.5 1.0 6.0 AL/Stål FZB
4.0×12.5 MAL/ST D 4.0 8.0 12.5 4.0 9.0 AL/Stål FZB
4.0×17 MAL/ST D 4.0 8.0 17.0 8.5 13.5 AL/Stål FZB
4.8×10 MAL/ST D 4.8 9.5 10.0 1.0 5.0 AL/Stål FZB
4.8×12.5 MAL/ST D 4.8 9.5 12.5 3.0 7.5 AL/Stål FZB
4.8×15 MAL/ST D 4.8 9.5 15.0 5.0 10.0 AL/Stål FZB
4.8×17 MAL/ST D 4.8 9.5 17.0 7.0 12.0 AL/Stål FZB
4.8×20 MAL/ST D 4.8 9.5 20.0 10.0 15.0 AL/Stål FZB
4.8×24.8 MAL/ST D 4.8 9.5 24.8 14.5 19.5 AL/Stål FZB
3.2×8 MAL/ST LF9.5 3.2 9.5 8.0 0.5 5.0 AL/Stål FZB
3.2×9.5 MAL/ST LF9.5 3.2 9.5 9.5 2.0 6.5 AL/Stål FZB
3.2×12.5 MAL/ST LF9.5 3.2 9.5 12.5 5.0 9.5 AL/Stål FZB
3.2×16 MAL/ST LF9.5 3.2 9.5 16.0 8.5 13.0 AL/Stål FZB
4.0×9.5 MAL/ST LF12 4.0 12.0 9.5 1.0 6.0 AL/Stål FZB
4.0×12.5 MAL/ST LF12 4.0 12.0 12.5 4.0 9.0 AL/Stål FZB
4.0×17 MAL/ST LF12 4.0 12.0 17.0 8.5 13.5 AL/Stål FZB
4.0×20 MAL/ST LF12 4.0 12.0 20.0 11.5 16.5 AL/Stål FZB
4.8×10 MAL/ST LF14 4.8 14.0 10.0 1.0 5.0 AL/Stål FZB
4.8×12.5 MAL/ST LF14 4.8 14.0 12.5 3.0 7.5 AL/Stål FZB
3.0×8 MAL/ST D 3.0 6.0 8.0 0.5 5.0 AL/Stål FZB
3.0×9.5 MAL/ST D 3.0 6.0 9.5 2.0 6.5 AL/Stål FZB
3.0×12.5 MAL/ST D 3.0 6.0 12.5 5.0 9.5 AL/Stål FZB
3.2×8 MAL/ST D 3.2 6.0 8.0 0.5 5.0 AL/Stål FZB
3.2×9.5 MAL/ST D 3.2 6.0 9.5 2.0 6.5 AL/Stål FZB