Benämning D dk L Min. grepp Max. grepp Material Info
4.8×10.5 KMAL/AL D 4.8 10.1 10.0 1.6 6.9 AL/AL
4.8×14.5 KMAL/AL D 4.8 10.1 14.0 1.6 11.1 AL/AL
6.4×14.5 KMAL/AL D 6.4 13.4 14.0 2.0 9.5 AL/AL
6.4×19.5 KMAL/AL D 6.4 13.4 19.0 2.0 15.9 AL/AL
4.8×10.5 KMA2/A2 D 4.8 10.1 10.0 1.6 6.9 A2/A2
4.8×14.5 KMA2/A2 D 4.8 10.1 14.0 1.6 11.1 A2/A2
6.4×14.5 KMA2/A2 D 6.4 13.4 14.0 2.0 9.5 A2/A2
6.4×19.5 KMA2/A2 D 6.4 13.4 19.0 2.0 15.9 A2/A2
4.8×10 KMST/ST D 4.8 10.1 10.0 1.6 6.9 Stål FZB/Stål FZB
4.8×14 KMST/ST D 4.8 10.1 14.0 1.6 11.1 Stål FZB/Stål FZB
6.4×14 KMST/ST D 6.4 13.4 14.0 2.0 9.5 Stål FZB/Stål FZB
6.4×19 KMST/ST D 6.4 13.4 19.0 2.0 15.9 Stål FZB/Stål FZB