Benämning D dk L Min. grepp Max. grepp Material Info
4.8×16 KMA2/A2 C 4.8 8.3 16.0 3.2 12.2 A2/A2
6.4×16 KMA2/A2 C 6.4 10.1 16.0 3.2 12.0 A2/A2
4.8×12 KMAL/AL C 4.8 8.3 12.0 3.2 8.4 AL/AL
4.8×16 KMAL/AL C 4.8 8.3 16.0 3.2 12.2 AL/AL
6.4×16 KMAL/AL C 6.4 10.1 16.0 3.2 12.0 AL/AL
4.8×12 KMST/ST C 4.8 8.3 12.0 3.2 8.4 Stål FZB/Stål FZB
4.8×16 KMST/ST C 4.8 8.3 16.0 3.2 12.2 Stål FZB/Stål FZB
6.4×16 KMST/ST C 6.4 10.1 16.0 3.2 12.0 Stål FZB/Stål FZB
4.8×12 KMA2/A2 C 4.8 8.3 12.0 3.2 8.4 A2/A2