Benämning D dk L Min. grepp Max. grepp Material Info
6.4×11 KHST/ST D 6.4 13.0 11.0 3.35 5.35 Stål FZB/Stål FZB
6.4×12 KHST/ST D 6.4 13.0 12.0 4.8 6.8 Stål FZB/Stål FZB
6.4×14 KHST/ST D 6.4 13.0 14.0 6.8 8.8 Stål FZB/Stål FZB
6.4×15 KHST/ST D 6.4 13.0 15.0 7.5 9.5 Stål FZB/Stål FZB
6.4×16 KHST/ST D 6.4 13.0 16.0 8.8 10.8 Stål FZB/Stål FZB
6.4×17 KHST/ST D 6.4 13.0 17.0 9.8 11.8 Stål FZB/Stål FZB
6.4×18 KHST/ST D 6.4 13.0 18.0 10.8 12.8 Stål FZB/Stål FZB
6.4×19 KHST/ST D 6.4 13.0 19.0 11.8 13.8 Stål FZB/Stål FZB
6.4×9 KHST/ST D 6.4 13.0 9.0 1.5 3.5 Stål FZB/Stål FZB
6.4×10 KHST/ST D 6.4 13.0 10.0 2.8 4.8 Stål FZB/Stål FZB