Benämning D dk L Min. grepp Max. grepp Material Info
3.2×7 KAST/ST D 3.2 6.0 7.0 1.0 3.0 Stål FZB/Stål FZB
3.2×9 KAST/ST D 3.2 6.0 9.0 3.0 5.0 Stål FZB/Stål FZB
3.2×11 KAST/ST D 3.2 6.0 11.0 5.0 7.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×8 KAST/ST D 4.0 7.8 8.0 1.0 3.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×10 KAST/ST D 4.0 7.8 10.0 3.0 5.0 Stål FZB/Stål FZB
4.0×12 KAST/ST D 4.0 7.8 12.0 5.0 7.0 Stål FZB/Stål FZB
4.8×12 KAST/ST D 4.8 9.3 12.0 3.5 6.0 Stål FZB/Stål FZB
4.8×14 KAST/ST D 4.8 9.3 14.0 6.0 8.5 Stål FZB/Stål FZB
3.2×7 KAA2/A2 D 3.2 6.0 7.0 1.0 3.0 A2/A2
3.2×9 KAA2/A2 D 3.2 6.0 9.0 3.0 5.0 A2/A2
3.2×11 KAA2/A2 D 3.2 6.0 11.0 5.0 7.0 A2/A2
4.0×8 KAA2/A2 D 4.0 7.8 8.0 1.0 3.0 A2/A2
4.0×10 KAA2/A2 D 4.0 7.8 10.0 3.0 5.0 A2/A2
4.0×12 KAA2/A2 D 4.0 7.8 12.0 5.0 7.0 A2/A2
4.8×12 KAA2/A2 D 4.8 9.3 12.0 3.5 6.0 A2/A2
4.8×14 KAA2/A2 D 4.8 9.3 14.0 6.0 8.5 A2/A2
4.8×9 KAST/ST D 4.8 9.3 9.0 1.5 3.5 Stål FZB/Stål FZB
4.8×9 KAA2/A2 D 4.8 9.3 9.0 1.5 3.5 A2/A2