Coronavirus – information till kunder och besökare

13 mars 2020

Vi på Tappex Sweden följer spridningen av covid-19 noggrant. Vi är naturligtvis måna om våra anställdas och besökares hälsa, och vill även säkerställa att vi har en fortsatt god leveranskapacitet.

Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att minska spridningen, för att minska belastningen på sjukvården och skydda personer som riskerar att bli svårt sjuka. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför beslutat att ställa in besök ute hos kunder och hos oss på kontoret i Örebro.

Vad innebär det för våra kunder?
Vi vill så klart finnas där för våra kunder, både när det uppstår tekniska problem och behov av nya produkter. Det allra mesta tror vi dock går att lösa via telefon och videomöten. Om det uppstår mer akuta behov av till exempel teknisk support, kan vi förstås avgöra från fall till fall om det är möjligt med ett fysiskt besök.

Hur hanterar vi det på kontoret?
Vi kan tyvärr inte ta emot besök om det inte är absolut nödvändigt. Vi tar inte emot besökare om de uppvisar symptom på luftvägsinfektion, har träffat personer som är smittade eller har varit i områden som klassas som riskområden.

Påverkar Coronaviruset våra leveranser?
Vi har just nu inga direkta leveransstörningar på grund av viruset. Vi bevakar situationen och har kontinuerlig kontakt med våra leverantörer. Om situationen förändras uppdaterar vi informationen på hemsidan och vid behov kontaktar vi berörda kunder.

Kontakta oss ifall du har frågor!